Bize Yazın
Ressamlar / ÇETİN ÇAKMAKÇI
ÇETİN ÇAKMAKÇI
Kentlileşi yorum 100 x 100 cm Tuval Üzerine Akrilik

1981 yılında Van’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini, Van’da tamamladı. 2001 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Ana Bilim Dalında öğrenim görmeye başladı. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Ana Bilim Dalından mezun oldu. 2005 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Öğrenimi Görmeye başladı. 2009 "İlköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Estetik Yaratımlarında İnternet Olgusu" konulu teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 7 Kişisel sergi açıp Ulusal ve uluslararası birçok karma sergiye katıldı. Çalışmalarına Adana’daki atölyesinde devam etmektedir. 
 
Web:  www.cetincakmakci.tr.gg
E-mail:cetincakmakci@hotmail.com
 
© 2016 NewAge Collection. Tüm hakları saklıdır.