Bize Yazın
Hakkımızda
Hakkımızda
 
Sanat ile ilgili her hangi bir vatandaşımıza bir soru yöneltirsek uzun uzun dertleri anlatır ve çözüm yolunu da gösterir. Çözümü uygulamaya gelince ortada çok az kişiyi veya kurumu bulabiliriz. Ben sorunu sadece söylemek yerine bizzat elini taşın altına koymayı tercih edenlerdenim. Başta sanat olmak üzere Türkiye'de ihtiyaç duyulan tüm değişimleri yapacak olan “Yeni Nesil Gençler”e inanıyorum. Yaşanan sıkıntılarda ağırlıklı olarak geçmiş ve mevcut dönem sanatçılarının sessiz kalmasının ciddi katkısı vardır.
 
Şu an çok güçlü bir genç ressam grubunun geldiğini ve barajda biriken bu genç ressam potansiyelinin kontrollü olarak sanat camiası ile buluşturulması gereğine inanmaktayım. Yaklaşık on yıldır gençlere yoğunlaşarak onları yakinen izlemeye çalışıyorum. Sesini-rengini-varlığını duyurmaya çalışan ve görüp de görmemezlikten gelinen Yeni Nesil Genç Ressamları anlatmaya ve bunu gençlerle birlikte eyleme dönüştürmeye çalışıyorum.  New Age Collection hareketinin özü içimizdeki fili ayağa kaldırmaktır. Bunu “Yeni Nesil Gençler”le birlikte yapabileceğimize inanmaktayım.
 
Yeni nesil gençlere güvenelim, Türk resmindeki değişimi yapacak olan gençlere destek olalım, onları yüreklendirelim ve “New Age Collection” u izlemeye devam edelim.
 
Saygılarımla
Vecdi UZUN
 
Nesillerdir Anadolu coğrafyasında birikerek bugünlere gelen muhteşem zenginlik bir sonraki nesillere aktarılmak üzere bizim gibi çok az sayıda sanat kurumu yöneticisi, sanatçı ve sanatseverin elinde beklemektedir. Bize emanet edilen kültür-Sanat mirasının üzerine mevcut değerler ile genç sanatçıların gücünü katarak yeni nesillere iletebilecek kişiler de bizleriz.  Sanatımızın sahip olduğu bu büyük güce rağmen ışığını Dünya’ya yansıtamaması en büyük eksikliğimizdir.
 
Vecdi Uzun tarafından gönüllük esasıyla başlatılan “New Age Collection” hareketini genç ressamların sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek Uluslararası platforma açmanın zamanın gelmiştir. Türk resminin ihtiyaç duyduğu değişimi genç ressamların yapacağına inanmaktayız. Gençleri destekleyip yüreklendirmeye çalışan ve onları gerek ulusal, gerekse Uluslararası platformlarda sanat organizatörleri, galericiler ve sanatseverlerle bir araya getirmeye çalışan Vecdi Uzun’u RC Gallery grubu olarak yalnız bırakmama kararı aldık. RC Gallery olarak kendimize edindiğimiz misyon;  gençlerdeki bu mevcut gücü Dünya’ya göstererek, Türk sanatının ulaştığı seviyeyi genç ressamlar aracılığıyla ülkemize duyulacak kalıcı bir ilgiye dönüştürmektir. 
 
Bir gün tüm insanlık daha uygar işler sergileyecekse, ancak bu sanatla olacaktır...
 
Saygılarımla
Rahmi Çöğendez
 
© 2016 NewAge Collection. Tüm hakları saklıdır. Design By Web Tasarım | Seo